Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego w gminie Gdów

22 stycznia 2023 r. obchodzimy 160-lecie wybuchu powstania styczniowego. Obchody miały miejsce także w Gminie Gdów. Już 20 stycznia  na zaproszenie gospodarza gminy Wójta Zbigniewa Wojasa odpowiedzieli mieszkańcy, w tym wielu uczniów Szkoły Podstawowej w Gdowie, a miejscem obchodów było tutejsze Centrum Kultury, gdzie przybyłych powitała Dyrektor Wioleta Chmiela.
 

Rozpoczęto do krótkiej lekcji historii, która przeprowadził Jan Zawała, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Gdów, a jednocześnie członek gdowskiego  Stowarzyszenia Historia i Tradycja.   Rozdano także dyplomy i nagrody laureatom konkursu plastycznego o tematyce powstańczej. Zadaniem uczestników było ukazanie postaci i bohaterów zrywu powstańczego oraz jego symboli. O udziale mieszkańców gminy w powstaniu styczniowym opowiedziała pani Edyta Trojańska – Urbanik kierownik Referatu Współpracy, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Gminy Gdów, także członek Stowarzyszenia Historia i Tradycja. Przypomniała losy Atanazego Benoe – długoletniego właściciela majątku w Niegowici, pochowanego na niegowickim cmentarzu. Przede wszystkim jednak opowiedziała o licznych związkach mieszkańców gdowskiego dworu z powstaniem, o losach Wilchelma Habichta  oraz braci Filhauserów, zaangażowanych w walki powstańcze. Zaprezentowano także twórczość malarską z okresu powstańczego. Do lektury książek o tematyce powstańczej zachęcała z kolei Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie.

Po krótkiej przerwie na ciepłą herbatę i poczęstunek, dalsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Gdowie. Tu złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie Stanisława Nałęcza Grzesickiego – towarzysza broni Wilhelma Habichta i braci Fihauzerów , weterana powstania styczniowego, który schronił się przed represjami carskimi na terenie zaboru austriackiego, a w Gdowie pracował jako zarządca majątku dworskiego Fihauzerów, dożywszy 91 lat. Wartę przy grobie powstańca tradycyjnie zaciągnęli Harcerze z Marszowic.

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. To największe i najdłużej trwające polskie powstanie było końcem pewnej epoki w naszej historii. To kres romantyzmu, ale też ostatnia w XIX wieku próba wydźwignięcia się na niepodległość. Pomimo ogromnych strat, jakie poniosło społeczeństwo polskie w wyniku działań wojennych, represji, zsyłek i emigracji, idea walki o niepodległość przekazywana była kolejnym pokoleniom, które czerpały z niej natchnienie, i które ostatecznie doprowadziły w 1918 roku do odrodzenia Państwa Polskiego.

Obchody 160. tej rocznicy wybuchu powstania w gminie Gdów miały na celu przywrócenie pamięci o powstaniu i tragicznych losach jego uczestników, a szczególnie tych związanych z gminą.  Cześć i chwała uczestnikom i bohaterom powstania styczniowego!

Relację z wydarzenia można zobaczyć T U T A J

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content