O Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach w wywiadzie z Prezesem Fundacji, Michałem Wojasem

Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach to jedna z organizacji działających na terenie naszej gminy, której możemy w rozliczeniu PIT przekazać swój 1%. O tym czym zajmuje się Fundacja, komu pomaga, jak możemy pomóc jej podopiecznym  rozmawiamy z prezesem Fundacji, Panem Michałem Wojasem.

Mój Gdów: Dzień Dobry. Na początku rozmowy proszę nam powiedzieć czym zajmuje się fundacja i komu pomaga?

Michał Wojas: Fundacja w Podolanach powstała w celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym osobom z naszego regionu. Priorytetowym celem Fundacji było, i jest do tej pory, pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju, leczeniu i rehabilitacji ruchowej, jak również pomoc społeczna. Fundacja samodzielnie prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjny oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, a od niedawna prowadzi również Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy z Gdowa i okolic mogą uczestniczyć w bardzo wartościowych zajęciach dydaktycznych.

MG: Czy zna Pan osobiście podopiecznych Fundacji?

MW: W Fundacji udzielam się od samego początku jej powstania czyli od roku 1997, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Od tamtego czasu miałem okazję poznać wszystkich byłych i obecnych pracowników, jak również podopiecznych naszej Fundacji. Trudno mi natomiast śledzić wszystkich odwiedzających nasz ośrodek rehabilitacyjny, gdyż nie przebywam tam codziennie, a w sumie odwiedza nas rocznie ponad 500 osób. Trudno poznać się ze wszystkimi.

MG: Czym zajmuje się Ośrodek Rehabilitacyjny, a co jest prowadzone w ramach Warsztatów Terapii zajęciowej?

MW: W Ośrodku Rehabilitacyjnym prowadzona jest rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która wymaga stałej, wieloletniej, rytmicznej rehabilitacji ze względu na schorzenia, z których przeważające to przede wszystkim schorzenia centralnego systemu nerwowego, zespoły Downa czy dysfunkcje narządu ruchu (skoliozy, wady kończyn dolnych i inne). Prowadzona jest również rehabilitacja osób z różnymi schorzeniami ruchowymi, która zabezpiecza te osoby przed niepełnosprawnością wynikającą z powodu braku działań rehabilitacyjnych podjętych we właściwym czasie.

Natomiast Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, gdzie odbywają się zajęcia  siedem godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Prowadzone jest w nich sześć pracowni głównych takich jak: plastyczna, ceramiczna, dekoratorska, krawiecko-tkacka, stolarska i rzemiosł różnych, komputerowo-poligraficzna oraz rotacyjna gospodarstwa domowego, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne. Dodatkowo prowadzone są inne formy terapii takie jak: rehabilitacja ruchowa, zajęcia ogrodnicze, katechetyczne, zajęcia z psychologiem czy teatralne, gdzie dorobek pracy terapeutów i naszych podopiecznych często prezentowany jest na lokalnych imprezach.

MG: Czy możemy dowiedzieć się, jak są wydatkowane pieniądze pozyskane z 1%?

MW: Wszystkie pozyskane środki, nie tylko te pochodzące z 1% wykorzystane są tylko i wyłącznie na cele statutowe Fundacji. Biorąc pod uwagę, że nie mamy podpisanej umowy z NFZ, wszystkie zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są ze środków własnych Fundacji, które pochodzą z częściowych dofinansowań, darowizn czy właśnie 1%.

Na zabiegi rehabilitacyjne zgłasza się coraz więcej osób, a z pozyskanych środków kupujemy coraz nowszy sprzęt. Obecnie zatrudniamy trzy fizjoterapeutki, które prowadzą rehabilitację. Rocznie przyjmujemy około 600 pacjentów w różnym wieku, wykonywane jest około 20.000 zabiegów. Pacjenci przyjeżdżają do nas z odległych miejscowości, tak z Gminy Gdów, jak również z Powiatu Wielickiego oraz z Krakowa.

Jednak z roku na rok przybywa nam pacjentów i jest coraz ciaśniej. W planach mamy rozbudowę Ośrodka. Mamy już przygotowaną dokumentację oraz pozwolenie na rozbudowę, jednak potrzebne są na to bardzo duże nakłady finansowe. Szukamy nowych form wsparcia.

Na koniec chciałbym nadmienić, iż cały Zarząd Fundacji, oraz Komisja Kontroli i Nadzoru pracują dla Fundacji społecznie, nie wypłacamy sobie żadnych wynagrodzeń. Mamy zatrudnione tylko trzy fizjoterapeutki, oraz księgową, a mimo to koszty stałe są i będą, na co stale potrzebne są środki. Biorąc pod uwagę, że wykonujemy prawie 20 tys. zabiegów rocznie, sprzęt który posiadamy też się zużywa i za niedługo potrzebna będzie jego wymiana.

MG: W jaki sposób można wesprzeć fundacje poza możliwością przekazania 1%?

MW: Sponsorem czy darczyńcą można zostać na wiele sposobów. Nie każdego stać na to, by wesprzeć nas finansowo, ale mimo wszystko jesteśmy wdzięczni za każdy gest. Od wielu lat Fundacja organizuje różnego rodzaju imprezy, które przygotowujemy własnymi siłami. W tym wypadku wsparcie finansowe to nie jedyna forma pomocy. Do przygotowania tak wielkiej imprezy jak Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych potrzebne są ludzkie ręce i wielkie zaangażowanie w koordynacji Festiwalu.

Poza tym, wielu darczyńców wspomagało nas tym czym mogli, przekazując sprzęt sportowy, gadżety dla podopiecznych, wspomagali przy renowacji ośrodka, sponsorowali remonty czy materiał budowlany, czy wręcz zostawiali drobną rekompensatę za zabiegi rehabilitacyjne.

MG: Czy w działania  fundacji zaangażowani są wolontariusze? – jeśli tak, proszę powiedzieć na czym polega ich praca.

MW: Wolontariusze najczęściej pojawiają się podczas wspomnianego wcześniej Festiwalu. Ich praca polega na fizycznej pomocy przy organizacji imprezy czy również zaangażowaniu w zbiórce pieniędzy. W życiu codziennym, jest już gorzej, gdyż każdy z nas gdzieś pracuje, studiuje, uczy się i nie ma czasu na to by pojawiać się w Fundacji i pomagać. Niemniej jednak, jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali i pomagają nam do dziś.

MG: Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać na jakie trudności napotykacie dziś w swojej działalności?

MW: Trudności zawsze jest wiele, tych mniejszych i tych większych, ale abym nie wyszedł na przesadnego pesymistę, nie będę narzekał. Fundacja żyje własnym życiem i póki będą ludzie, którzy w nas wierzą i nam pomogą, żyć będziemy dalej. Optymistycznie powiem, że zawsze mogłoby być gorzej, ale bez wystarczającej ilości środków, nie poradzimy sobie, gdyż tak jak wspomniałem, ośrodek wymaga ciągłej inwestycji i środków na utrzymanie personelu. Oczywiście, zawsze będziemy dążyć do tego, żeby powolnymi krokami się rozwijać i poszerzać spektrum naszych możliwości rehabilitacyjnych, ponieważ gdybyśmy mogli, przyjęlibyśmy znacznie więcej osób niż do tej pory obsługujemy.

MG: Dziękuję bardzo za rozmowę.

MW: Dziękuję.

 [Not a valid template]

Osoby, które zechcą przekazać swój 1% Fundacji w Podolanach, potrzebne informacje znajdą poniżej:

Projekt

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content