Nowy sprzęt trafił do strażaków z Nieznanowic

Gmina Gdów po raz kolejny pozyskała fundusze z programu „Bezpieczna Małopolska”. Dzięki temu nowy sprzęt trafił do OSP Nieznanowice. Z kolei w 2015r. dofinansowanie wykorzystano na zakupy dla druhów z Marszowic.
W ostatnich tygodniach strażacy z Nieznanowic wzbogacili się o nowy system selektywnego wywołania. Jest on przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej oraz do wysyłania powiadomień na telefony komórkowe. Dodatkowo, druhowie otrzymali hełm strażacki, ubranie bojowe, buty specjalne, rękawice oraz kominiarkę. Wartość zadania to około 11 000zł., z czego ok. 5200zł. pochodziło z dotacji pozyskanej z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” , a pozostałe środki stanowiły wkład własny Gminy Gdów.
W ubiegłym roku dofinansowanie z programu „Bezpieczna Małopolska” trafiło do jednostki OSP Marszowice. Wówczas druhowie otrzymali 4 komplety mundurów bojowych (hełmy strażackie, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice oraz kominiarki). Zakupy współfinansowane były przez Gminę Gdów i Województwo Małopolskie.
Konkurs „Bezpieczna Małopolska” ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W ramach programu gminy mogą pozyskać pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz jednostkom OSP Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych (Grup Ratownictwa Specjalistycznego) z terenu województwa małopolskiego, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content