Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami…

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zbliżający się rok szkolny będzie inny niż zawsze. Niektórzy wciąż zadają pytanie czy w związku z trwającą epidemią dzieci i nauczyciele na pewno wrócą do szkół od 1 września. Na to pytanie odpowiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, który 12 sierpnia powiedział na konferncji prasowej, że co do  zasady, od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Natomiast na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ministerstwo przygotowało dodatkowe zalecenia, które dyrektor placówki może zastosować uwzględniając specyfikę swojej szkoły.

W przypadkach zachorowań lub podwyższonego ryzyka, szkoły będą mogły przechodzić w tryb nauczania mieszanego lub całkowicie zdalnego.

Na stronie ministerstwa podano zalecenia dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej, możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 jak również najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.

W dniu wczorajszym w Gdowie odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych i władz gminy, podczas którego omawiano sprawy organizacyjne na nowy rok szkolny w świetle zmieniających się wraz z pandemią przepisów oraz poruszono istotną kwestię bezpieczeństwa uczniów, kadry pedagogicznej i pracowników oświaty.

Spotkanie z dyrektorami było też okazją  do wręczenia aktu powołania dla pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiatowicach Marioli Pilch (po przeprowadzonym konkursie stanowisko dyrektora powierzone zostało na okres od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2024r.). Ponadto, podziękowanie za pracę w Gdowskim Centrum Obsługi Oświaty złożono na ręce odchodzącej na emeryturę Marii Dziubek.

Warto wspomnieć, że przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym Gmina Gdów zakupiła 43 laptopy o wartości ponad 100 000 zł. „Zdalna Szkoła Plus” to kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Projekt jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Tym razem dofinansowanie kierowane jest do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. O tym, komu zostanie wypożyczony sprzęt zdecyduje dyrektor danej szkoły.

Sprzęt trafił do następujących placówek:
SP Bilczyce – 3 szt.
SP Gdów – 9 szt.
SP Jaroszówka – 3 szt.
SP Książnice – 3 szt.
SP Marszowice – 4 szt.
SP Niegowić – 5 szt.
SP Pierzchów – 3 szt.
SP Szczytniki – 3 szt.
SP Wiatowice – 2 szt.
SP Winiary – 4 szt.
SP Zręczyce – 4 szt.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja; gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content