Noworoczne spotkanie przedsiębiorców

20 stycznia przedsiębiorcy z terenu gminy Gdów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie wójta Zbigniewa Wojasa, wzięli udział w spotkaniu noworocznym.

Podobnie jak w roku ubiegłym gospodarz gminy zaprezentował zebranym najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku. Przedstawił także plany inwestycyjne na najbliższe miesiące i lata.

Wśród poruszonych tematów nie zabrakło informacji o budowie drugiego etapu obwodnicy Gdowa i planach zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono także ofertę Gminnej Hali Sportowej oraz dane o wysokości stawek podatków od gruntów i budynków w naszej gminie, wraz z porównaniem ich z obowiązującymi w sąsiednich gminach naszego powiatu.

Po prezentacji wójta głos zabrali zaproszeni goście: zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Jan Musiał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Joanna Zymon, oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce Tadeusz Mysiński.  Na spotkanie z przedsiębiorcami przybyła także Pani  Elżbieta Beata Suchanik -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce.

Jan Musiał z WFOŚiGW opowiadał o możliwościach pozyskania przez przedsiębiorców dofinansowań na przedsięwzięcia związane z remontami kotłowni, termomodernizacją budynków, ochroną wód, gospodarką odpadami i ochroną powietrza. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił przedsiębiorcom informacje na temat różnorodnych form wsparcia dla pracodawców oferowanych przez PUP. Pani Joanna Zymon omówiła istotne zmiany w prawie budowlanym, które obowiązują od nowego roku.

Głos zabrała także przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika Księdza Karola Wojtyły przy rondzie na ul. Bocheńskiej w Gdowie Pani Magdalena Krysa. Dziękując wszystkim ofiarodawcom przewodnicząca komitetu podsumowała i rozliczyła zbiórkę funduszy na budowę monumentu.

Na zakończenie spotkania głos oddano Mateuszowi Durczokowi – zawodnikowi z Gdowa, który w ubiegłym roku zdobył tytuł vice-mistrza świata w kickboxingu. Opowiedział on o swoich dotychczasowych osiągnięciach, a także planach na przyszłość i możliwościach nawiązania współpracy.

Po części oficjalnej przedsiębiorcy mogli porozmawiać między sobą a także dopytać o interesujące kwestie zaproszonych gości.

[Not a valid template]

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content