Nowe władze w Małopolsce i w Powiecie Wielickim

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego nowej kadencji odbyła się 19 listopada. Nowo wybrani radni otrzymali mandaty, złożyli uroczyste ślubowania, a następnie wybrali przewodniczącego sejmiku – Rafała Bochenka oraz wiceprzewodniczących. Tego dnia zdecydowano również, że marszałkiem województwa będzie Witold Kozłowski. Funkcję wicemarszałków będą pełnić – Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, a członkami zarządu zostały – Anna Pieczarka i Marta Malec-Lech.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie 20 listopada 2018 roku odbyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu Wielickiego, która została powołana na 5 lat, czyli do 2023 roku.

Obrady rozpoczęła i poprowadziła Aleksandra Ślusarek. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania po czym przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Ustalony przez Komisarza Wyborczego porządek obrad w wyniku głosowania został rozszerzony o wybór Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu oraz drugiego Wiceprzewodniczącego.

Starostą Wielickim został Adam Kociołek, Wicestarostą Henryk Gawor, pozostałymi członkami zarządu zostali: Aleksandra Ślusarek, Tomasz Broniowski oraz Stanisław Kyrc.

Przewodniczącym Rady został Tomasz Tomala, I Wiceprzewodniczącym Jadwiga Skoczek, II Wiceprzewodniczącym Zdzisław Prochwicz.

źródło:/www.malopolska.pl/,  www.powiatwielicki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content