Nowe uprawnienia dla krwiodawców w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

W dniu 25 stycznia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nadającą dodatkowe uprawnienia m.in. Krwiodawcom w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Krwiodawcy dzięki nowelizacji ustawy otrzymali dodatkowy dzień wolny. Oddający krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, może skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia od wykonywania obowiązków zawodowych nie tylko w dniu pobrania krwi (jak dotychczas), lecz również w następnym dniu. Jednak te dwa dni wolne od pracy przysługują wyłącznie w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Dodatkowo krwiodawcy, którzy co najmniej trzy razy oddali krew lub osocze, będą mogli skorzystać z 33-procentowej ulgi w przejazdach w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Również ta korzyść obowiązywać będzie wyłącznie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

źródło: www.gov.pl/web/nck/; 112malopolska.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content