Nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Na terenie Gminy Gdów realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się o skierowanie do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów w godzinach pracy Ośrodka.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program jest realizowany od listopada 2020 do sierpnia 2021.

źródło: gops.gdow.pl

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content