Niepubliczny żłobek Karolek – ruszyła rekrutacja

Z dniem 27 lipca 2018 r. „Niepublicznego Żłobka Karolek w Nieznanowicach”ogłosiło rekrutację do projektu pn. „Niepubliczny żłobek Karolek – szansą mieszkańców Gminy Gdów na powrót na rynek pracy”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, działanie, 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Projekt skierowany jest do osób wchodzących / powracających na rynek pracy, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, czyli do osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy, a także przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym.

Opieka nad dziećmi w wieku od 20 tyg. życia do 3 lat (w tym wyżywienie) będzie realizowana w ramach projektu od 1.09.2018 r. do 31.01.2019 r. w ramach opłaty stałej miesięcznej 300 zł

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 27.08.2018 r. (możliwość przedłużenia rekrutacji):

  • osobiście w Żłobku w Nieznanowicach (budynek starej szkoły podstawowej) w każdy czwartek w godzinach 18.00-20.00,
  • pocztą tradycyjną na adres: Niepubliczny Żłobek Karolek Nieznanowice 24, 32-420 Gdów
  • pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów dokumentów na adres e-mail: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych i/lub niemających dostępu do internetu koordynator prześle formularze rekrutacyjne do wskazanego miejsca po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym,
  • w każdej sprawie dotyczącej procesu rekrutacji proszę kontaktować się pod nr telefonu koordynatora: 664 761 278

Wzory dokumentów są umieszczone na stronie internetowej www.nieznanowice24.pl

Formularz zgłoszeniowy -rekrutacyjny 

Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content