Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Wielickim

Starostwo Powiatowe w Wielickiego przypomina, że od 3 stycznia 2022 r. na terenie powiatu można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Porady udzielane są w sposób hybrydowy (stacjonarnie lub zdalnie).

Aby uzyskać darmową pomoc prawną  należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Osobiste udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj.

  • zakrywanie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk,
  • zachowanie bezpiecznej odległości.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście w punkcie, składa pisemne oświadczenie, że nie jest  stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba   składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starosta Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia do adres pomocprawna@powiatwielicki.pl

Harmonogram punktów na rok 2022:

  1. Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – RADCA PRAWNY
Poniedziałek w godzinach od  12:30  do 16:30     z możliwością wydłużenia do godz. 17:30
Wtorek

 

w godzinach od  7:30  do 11:30    z możliwością wydłużenia do godz.  12:30
Środa w godzinach od     7:30  do 11:30   z możliwością wydłużenia do godz. 12:30
Czwartek w godzinach od  11:30    do  15:30   z możliwością wydłużenia do godz. 16:30
Piątek w godzinach od 9:00   do  13:00         z możliwością wydłużenia do godz. 14:00

2. Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

    świadczona przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy
    Sącz

Poniedziałek w godzinach od 17.00 do 21.00 z możliwością wydłużenia do godz. 22.00
Wtorek

 

w godzinach od 15.00 do 19.00 z możliwością wydłużenia do godz. 20.00
Środa w godzinach od 15.00 do 19.00 z możliwością wydłużenia do godz. 20.00
Czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00 z możliwością wydłużenia do godz. 20.00
Piątek w godzinach od 14.00 do 18.00 z możliwością wydłużenia do godz. 19.00

3. Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – RADCA PRAWNY

Poniedziałek w godzinach od  12:30  do 16:30     z możliwością wydłużenia do godz. 17:30
Wtorek

 

w godzinach od  7:30  do 11:30    z możliwością wydłużenia do godz.  12:30
Środa w godzinach od     7:30  do 11:30   z możliwością wydłużenia do godz. 12:30
Czwartek w godzinach od  11:30    do  15:30   z możliwością wydłużenia do godz. 16:30
Piątek w godzinach od 9:00   do  13:00         z możliwością wydłużenia do godz. 14:00

4. Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – świadczona przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 12.00 z możliwością wydłużenia do godz. 13.00
Wtorek

 

w godzinach od 7.30 do 11.30 z możliwością wydłużenia do godz. 12.30
Środa w godzinach od 7.30 do 11.30 z możliwością wydłużenia do godz. 12.30
Czwartek w godzinach od 7.30 do 11.30 z możliwością wydłużenia do godz. 12.30
Piątek w godzinach od 7.30 do 11.30 z możliwością wydłużenia do godz. 12.30

5. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka  – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – ADWOKACI

Poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 z możliwością wydłużenia do godz. 18.00
Wtorek

 

w godzinach od 11.30 do 15.30 z możliwością wydłużenia do godz. 16.30
Środa w godzinach od 7.30 do 11.30 z możliwością wydłużenia do godz. 12.30
Czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30 z możliwością wydłużenia do godz. 16.30
Piątek w godzinach od 8.00 do 12.00 z możliwością wydłużenia do godz. 13.00

6. Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka –  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – świadczona przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 z możliwością wydłużenia do godz. 18.00
Wtorek

 

w godzinach od 7.30 do 11.30 z możliwością wydłużenia do godz. 12.30
Środa w godzinach od 9:00 do 13.00 z możliwością wydłużenia do godz. 14.00
Czwartek w godzinach od 7.30 do 11.30 z możliwością wydłużenia do godz. 12.30
Piątek w godzinach od 9:00 do 13.00 z możliwością wydłużenia do godz. 14.00

 

Źródło:  www.powiatwielicki.pl .

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content