Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje – zasady, zakres, dostępność, wykorzystanie

Stowarzyszenie Sursum Corda, jako realizator zadania publicznego powierzonego przez Powiat Wielicki, organizuje bezpłatne szkolenie online

System darmowych świadczeń obejmuje każdy samorząd terytorialny, stanowiąc narzędzie mogące wydatnie wspierać mieszkańców znajdujących się w potrzebie, w tym dotkniętych przemocą domową.

Działające codziennie punkty pomocy gwarantują bezpłatny dostęp do specjalistów (prawników, doradców i mediatorów) wszystkim osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną.

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • szkół (nauczycieli / pedagogów)
  • ośrodków pomocy społecznej
  • urzędów administracji samorządowej
  • organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i poradnictwa
  • instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych
  • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

W trakcie szkolenia zaprezentujemy praktyczne aspekty związane z zakresem merytorycznym oraz zasadami korzystania z nieodpłatnej pomocy, będzie możliwość konsultacji z trenerem.

Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnym, półrocznym wsparciem merytorycznym w obszarze tematycznym szkolenia. Oznacza to, że w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu będzie mógł konsultować się telefonicznie lub mailowo z prowadzącym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, problemów, bądź gdyby stan prawny w tym zakresie ulegał zmianom.

 

Temat szkolenia: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, WYKORZYSTANIE

Termin i godzina: 25 maja 2021 r. (wtorek), godz. 11.15 – 12.00

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/powiat-wielicki/ do 24.05.2021r.

Forma szkolenia: ONLINE (po rejestracji uczestnicy otrzymają mailem link do spotkania)

Kontakt: pod nr tel.: 692 115 724, e-mail: szkolenia@sc.org.pl

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content