Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Starostwo Powiatowe w Wieliczce przypomina, że na terenie powiatu wielickiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Starosta Wielicki informuje o przywróceniu udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście w punktach zlokalizowanych w budynkach:

  • Starostwa Powiatowego w Wieliczce;
  • Urzędu Gminy Kłaj;
  • Urzędu Gminy Biskupice;
  • Urzędu Gminy Gdów

Aby uzyskać darmową pomoc prawną osobiście w punkcie należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 14:30.

Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj.

  • zakrywanie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk,
  • zachowanie bezpiecznej odległości.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

źródło: powiatwielicki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content