NIEODPŁATNA POMOC PRAWA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, NIEODPŁATNA MEDIACJA

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, że od dnia 1 marca 2022r. wykonawcy udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wielickiego będą pełnić osobiste dyżury w puntach. 
Porady udzielane będą w sposób hybrydowy – osobiście w punkcie, lub zdalnie za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl. Po wcześniejszym umówieniu się pod wskazanym numerem telefonu, porady będą udzielane w pokoju nr 9 na parterze budynku Urzędu Gminy w Gdowie. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Autor: Redaktor2

Udostępnij post na:

Skip to content