Nie pracujesz, a myślisz o własnej firmie? Teraz jest dobry moment

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z FUNDUSZU PRACY.

Osoby zarejestrowane  w Urzędzie w Wieliczce jako osoby bezrobotne mają możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy do kwoty  18.000,00 zł.
 
Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej są osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I profil pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profil pomocy (tzw. wymagający wsparcia) określony w Ustawie z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).
Osoby bezrobotne, które nie posiadają określonego profilu pomocy, proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta, w celu jego ustalenia.
 
Wnioski  należy składać od dnia 20 marca 2017r.  do dnia 27 marca 2017r.
na Dzienniku Podawczym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13A, pok. nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.30 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).
 
Druki wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy na 2017r. dostępne są w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 8, lub na stronie internetowej www.wieliczka.praca.gov.pl

 
Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content