Narada z sołtysami

Od kilku miesięcy ze względu na pandemię bezpośredni kontakt z sołtysami jest utrudniony. Regularne spotkania i zebrania wiejskie musiały zostać odwołane. Dopiero teraz, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbyła się robocza narada przedstawicieli Urzędu Gminy z gospodarzami wsi.

Wśród poruszonych tematów nie zabrakło informacji o tegorocznym budżecie gminy, trwających i planowanych inwestycjach m.in: związanych z drogami, oświatą, remizami OSP. Nie zabrakło pytań o budowę kolei i trwające szczepienia przeciw Covid. Poruszono sprawy finansowe, zmiany w statutach, przekazano informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content