Najlepsze życzenia i podziękowania dla wszystkich strażaków

Dzień Strażaka to międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. Dodany artykuł formalnie ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Z tej okazji składamy Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gdów najserdeczniejsze życzenia, a także kierujemy słowa głębokiego uznania i podziękowania za Waszą codzienną pracę, którą jest ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Redakcja Mój Gdów

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content