Najlepsi uczniowie gimnazjum

W gdowskim i niegowickim Gimnazjum uczniów klas trzecich, którzy od września br. podejmą naukę w szkołach średnich pożegnano już w czwartek. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych. Spotkania było także okazją do nagrodzenia najlepszych gimnazjalistów.

Uczniowie wyróżnieni w Gimnazjum w Gdowie:

Nagrodę Wójta Gminy Gdów (nagroda pieniężna w wysokości 300zł.) otrzymał Łukasz Kot  – w roku szkolnym 2015/16 uzyskał średnią ocen 5,16 i wzorową ocenę zachowania. Uczeń jest finalistą (rok szk. 2014/2015) oraz laureatem(rok szk. 2015/2016) Wojewódzkiego Tematycznego Konkursu Informatycznego „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”. Przez okres trzech lat pomagał w zabezpieczaniu szkolnej pracowni komputerowej przed złośliwym oprogramowaniem. Pełnił funkcję przy obsłudze szkolnego sprzętu multimedialnego. W  szkolnym konkursie na „NAJLEPSZĄ STRONĘ WWW” zajął I miejsce. Był jednym z najaktywniejszych uczestników projektu unijnego „Na własne konto”. Przygotowywał podkłady muzyczne na szkolne apele. Opracowywał oprawy multimedialne na szkolne apele (Przegląd kolęd, Konkurs o życiu i twórczości św. Brata Alberta, Konkurs na najlepszy układ gimnastyczno-taneczny). Uzyskał wysoki wynik na  egzaminie gimnazjalnym w 2016 r.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów otrzymał Jacek Stasiak – uczeń przez trzy lata nauki w Gimnazjum uzyskiwał wysokie wyniki:  średnią ocen 5,22 i ocenę zachowania wzorową. Jest dwukrotnym finalistą Małopolskiego Konkursu z Historii. Systematycznie brał udział w licznych konkursach matematycznych. W tym roku uzyskał Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALBUS oraz „Dobry wynik” w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik Matematyczny”. Systematycznie startował w różnego rodzaju zawodach sportowych. Zajął III miejsce w Powiatowej Szkolnej Drużynowej Lidze LA oraz II miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej „6”. Poza tym aktywnie pracował na rzecz klasy i szkoły – pomagał w organizacji zawodów sportowych, wspierał kolegów i koleżanki w nauce, był przez trzy lata Przewodniczącym Klasy. Uzyskał wysoki wynik na  egzaminie gimnazjalnym w 2016 r.

Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymały: 

Weronika Malarczyk – uzyskała średnią ocen 5,11 i wzorowe ocenę zachowania. Pełniła w sposób wzorowy funkcję przewodniczącej grupy charytatywnej, organizując wraz z opiekunem grupy szereg działań skierowanych na pomoc ludziom potrzebującym. Reprezentowała szkołę w zawodach i turniejach sportowych, osiągając sukcesy. Brała udział  z bardzo dobry efektem w szkolnych konkursach przedmiotowych. Zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Na ratunek Ziemi” w kategorii prace przestrzenne, III miejsce w Pierwszym Wojewódzkim Festiwalu Językowym. Uzyskała wysoki wynik na  egzaminie gimnazjalnym w 2016 r.

Agnieszka Suchoń – uzyskała średnią ocen 5,50 i wzorowe ocenę zachowania. Brała udział w działalności szkolnego zespołu muzycznego, osiągając wraz z nim dwukrotnie znaczący sukces na Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK-art – II m i raz III m; wraz z zespołem brała udział w uroczystościach szkolnych. Pracowała w Samorządzie Szkolnym. Zajęła II m. w Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Brała udział jako wolontariuszka  w pracach charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Wyróżniała się w unijnym projekcie „Na własne konto”. Brała udział z pozytywnym skutkiem w szkolnych konkursach. Uzyskała wysoki wynik na  egzaminie gimnazjalnym w 2016 r..

Nagrodę Rady Rodziców otrzymały:

Adrianna Musiał – uzyskała średnią ocen 5,33 i wzorową ocenę zachowania. Pełniła w sposób wzorowy funkcję Przewodniczącej Szkolnej Rady Uczniowskiej, organizując między innymi uczniowskie sejmiki samorządowe. Reprezentowała szkolę w licznych zawodach sportowych.  W Powiatowej Drużynowej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej zajęła III miejsce. Pracowała przez okres nauki w Gimnazjum jako wolontariuszka w działaniach skierowanych na pomoc ludziom potrzebującym. Uzyskała wysoki wynik na  egzaminie gimnazjalnym w 2016 r. Brała udział w szkolnych konkursach przedmiotowych.

Anna Kasprzyk – uzyskała średnią ocen 5,50 i wzorowe ocenę zachowania. Brała aktywny udział w szeregu przedsięwzięciach szkoły. Wyróżniła się szczególną aktywnością w unijnym projekcie „Na Własne Konto”. Brała udział w konkursach organizowanych przez szkołę oraz w realizowanych innych projektach. Uzyskała wysoki poziom w konkursach biologicznych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jej prace plastyczne zostały zakwalifikowane do wystawy dzieł plastycznych organizowanej w Gimnazjum. Była członkiem Samorządu Uczniowskiego; w sejmikach samorządowych występowała z konstruktywnymi propozycjami dotyczącymi życia szkolnego. Reprezentowała szkołę w licznych zawodach sportowych. Uzyskała wysoki wynik na  egzaminie gimnazjalnym w 2016 r. Pracowała przez okres nauki w Gimnazjum jako wolontariuszka, biorąc udział w działaniach skierowanych na pomoc ludziom potrzebującym.

Uczniowie wyróżnieni w Gimnazjum w Niegowici:

Nagrodę Wójta Gminy Gdów (nagroda pieniężna w wysokości 300zł.) otrzymał Maksymilian Stańczyk:

– uczeń klasy IIIC Gimnazjum im. księdza  Karola Wojtyły w Niegowici osiąga wysokie  wyniki w nauce. Średnia ocen uzyskana w wyniku klasyfikacji rocznej wynosi 5,78.

Reprezentował szkołę w licznych konkursach artystycznych i przedmiotowych, osiągając

w nich wysokie wyniki.  Wśród najważniejszych osiągnięć Maksymiliana wymienić należy:

– dwukrotne I miejsce w Wojewódzkim Konkursie ekologicznym „Na ratunek Ziemi”;

– I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym i tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii;

– I miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym organizowanym w ramach festiwalu „Matejkowskie Dni Nauki i Pasji”;

– I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Życiu, Dziele i Nauczaniu                               Św. Jana Pawła II;

– III miejsce w konkursie literackim „Historia jednego zabytku”;

– Wyróżnienie w VI Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK-Art.

– Wyróżnienie  w międzynarodowym konkursie matematycznym.

Brał również udział w konkursach i turniejach wiedzy na szczeblu rejonowym, szkolnym i uzyskiwał w nich  najwyższe wyniki. Jest to uczeń o szerokich zainteresowaniach i wielu talentach, które z pasją rozwija. Warto podkreślić także rzetelność, sumienność i systematyczność w wypełnianiu obowiązków szkolnych.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Gdów otrzymał Jan Miąsko – klasa IIIA, uczeń o nienagannej postawie uczniowskiej, który osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Aktualnie Jego średnia wynosi – 4.94. Jest uczniem zdyscyplinowanym, koleżeńskim. Wykazywał się wyjątkowymi uzdolnieniami językowymi, co znalazło potwierdzenie na egzaminie gimnazjalnym – 100% wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Reprezentował szkołę w wielu konkursach otrzymując wysokie lokaty. Najważniejsze z nich to:

– I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Językowym(konkurs ortograficznym),

– II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Językowym(konkurs wiedzy o geografii i przyrodzie Wielkiej Brytanii),

– I miejsce w Powiatowym Konkursie z języka angielskiego.

Nagrodę Rady Rodziców otrzymała Jadwiga Mrożek – klasa IC, uczennica dała się poznać jako osoba, która w znaczny sposób wyróżnia się na tle swoich rówieśników, nie tylko ze względu na osiągane wyniki w nauce, ale również z uwagi na wysoką kulturę osobistą oraz zapał i zaangażowanie w życie klasy jak i również życie szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 osiągała wyróżniające wyniki w nauce uzyskując średnią ocen z zajęć edukacyjnych równą 5,47 oraz otrzymała wzorową ocenę zachowania. Brała udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych takich jak: Konkurs Plastyczny, Konkurs Polonistyczny, Konkurs Ortograficzny, Konkurs Mitologiczny, Konkurs Biblioteczny, Konkurs o Janie Pawle II. Ponadto, reprezentowała szkołę jako członek grupy teatralnej „Z doskoku” w przeglądzie teatralnym Rampa 2016 uzyskując II miejsce za spektakl „Chodź na słówko”. Obecnie bierze czynny udział w przygotowaniach i próbach skeczu „Jak wyginęli królewicze”, który ma być wystawiany w najbliższym czasie w szkołach podstawowych. We wrześniu 2015 roku, Jadwiga została wybrana na przewodniczącą klasy  i przez cały rok szkolny doskonale spełniała swoją funkcję. Okazała się osobą samodzielną, odpowiedzialną, sumiennie wykonującą powierzone obowiązki i chętnie podejmującą się działań mających na celu zmotywowanie i zdyscyplinowanie zespołu klasowego. Wielokrotnie udzielała pomocy koleżeńskiej oraz dbała o rozwój całej społeczności klasowej.

Nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymała Weronika Wolska – klasa IIIA, to uczennica, która przez całe gimnazjum osiągała celujące wyniki w nauce. Aktualnie w klasie trzeciej jej średnia wynosi – 5.65. Jest uczennicą o wzorowej postawie uczniowskiej. Przez trzy lata wykazała się 100 % frekwencją. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, gdzie zdobywała nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to:

– III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Na ratunek Ziemi” – Turniej Wiedzy,

– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy EKOTEST,

– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy MEDITEST.

Nagrodę specjalną Rady Pedagogicznej otrzymał Krystian Pieprzyk – klasa IIIC, jest to uczeń, który wyróżniał się pod względem kultury osobistej, obowiązkowości. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy,  brał udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. recytatorki, pierwszej pomocy…) i osiągał w nich sukcesy, prowadził akademie szkolne, konkursy, uczestniczył w zawodach sportowych , jak również udzielał się w innych działaniach na rzecz szkoły. Należy do organizacji pozaszkolnej – Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchowie. W każdej sytuacji można na niego liczyć. Jest to uczeń, który jako jeden z nielicznych osób, który w ciągu całego etapu edukacyjnego, nie otrzymał punktów ujemnych. Uzyskał wysoką średnią ocen – 5,06.

Poniżej zdjęcia przedstawiające pożegnanie gimnazjalistów z Gdowa i Niegowici.

[Not a valid template]

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content