Najchętniej recytowano utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz fragmenty „Mikołajka” René Goscinnego

We wtorek 26 lutego w Centrum Kultury w Gdowie odbył się etap gminny 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W tegorocznej edycji udział wzięło 66 uczestników. Występowali oni w trzech różnych turniejach. Największą popularnością cieszył się „Turniej recytatorski”, w którym zaprezentowało się aż 59 uczestników. W kategoriach: „Wywiedziony ze słowa” i „Poezja śpiewana” zaprezentowało się w sumie 7 osób. 

W tym roku najchętniej recytowano utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Jeśli chodzi o prezentacje prozy uczestnicy najczęsciej recytowane były fragmenty „Mikołajka” René Goscinnego.

Turniej Recytatorski został podzielony na trzy kategorie wiekowe: O-III, IV-VI, klasy gimnazjalne i szkoły średnie. Laureatów oceniało jury w składzie: dr Alina Chechelska-Płoskonka-Przewodnicząca Jury– aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach, wykładowca w szkole aktorskiej, Elżbieta Matuszyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie oraz Beata Przybylska – animator kultury, muzyk, wiceprezes Fundacji Teatralnej.

Wyniki konkursu:

W kategorii klas 0-III:

I  miejsce zdobyła Karolina Filipiak ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie

II miejsce zdobyła Nikola Pijanowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie,

III miejsce zdobyła Lena Augustyn ze Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Bilczycach

Wyróżnienia zdobyły: Iga Natanek ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiwiecza w Zręczycach, Anna Kicka ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici,  Eliza Burek ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach.

 

Kategoria klas IV – VI

I  miejsce zdobyły ex aequo : Liliana Chanek oraz Julia Filipiak ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie,                                                                                             

II miejsce zdobył Jan Hurkała ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiwiecza w Zręczycach

III miejsce zdobył Jakub Midura ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach.

Wyróżnienia zdobyły: Rita Nowak ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie,  Maria Stachel ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach.

 

W kategorii klas gimnazjalnych  i  szkół średnich:

I  miejsce zdobyła Elżbieta Seweryn ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici,                                        

II miejsce zdobyli ex aequo :Patryk Łabuda ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie, Magdalena Mrożek ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici.

Wyróżnienia zdobyli:  Wiktoria Tuleja ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie,

 Jacek Markot ze Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Bilczycach.

 

W kategorii „Wywiedzione ze słowa”:

I miejsce zdobyła Faustyna Zagórska ze Szkoły Podstawowej . im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach

Wyróżnienie zdobyła:   Gabriela Górka ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie.

 

W kategorii „Poezja śpiewana”:

I miejsce zdobył Paweł Szostak ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie.

Do etapu powiatowego jury wytypowało w „Turnieju Recytatorskim” uczestników, którzy zdobyli I i II miejsce w etapie gminnym, natomiast w kategoriach: „Wywiedzione ze słowa” i „Poezja śpiewana” uczestników , którzy zdobyli wyłącznie I miejsce.

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content