Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (V)”

Trwa nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (V)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wnioski można składać do 24.07.2020 r.

W ramach ww. naboru wniosków przewiduje się: 6 miejsc.
 
Wsparciem mogą zostać objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP Wieliczka jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –  tzw. osoby z kategorii NEET.
WAŻNE: osoby zainteresowane skorzystaniem z bonu szkoleniowego powinny mieć najpóźniej na dzień złożenia wniosku ustalone działania w Indywidualnym Planie Działania u doradcy klienta oraz przeprowadzoną poradę indywidualną udzieloną przez doradcę zawodowego.

Projekt zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/czkom projektów
z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 
Kompletne wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami organizacji bonu szkoleniowego znajdującymi się w załączeniu.

więcej szczegółów: wieliczka.praca.gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content