Nabór na organizację staży w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim VII”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, iż z dniem 03.03.2021 r. ogłasza nabór ciągły na organizację staży w ramach projektu: „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy w powiecie wielickim VII” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP Wieliczka jako bezrobotne. Uprawnione do udziału w projekcie są osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Organizatorów zainteresowanych ww. formą wsparcia zapraszamy do wypełnienia wniosków, (wnioski dostępne pod ogłoszeniem a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Wieliczce).

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, można przesłać:

  •  w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania:

1)bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

2)podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

lub

  •  pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 13A w Wieliczce

lub

  • za pośrednictwem wrzutki przy wejściu do budynku PUP w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A. 

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami organizacji staży znajdującymi się w załączeniu. (załączniki do pobrania na stronie:

zobacz tutaj)

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content