Nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje: Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2023.

Termin pierwszego naboru osób do udziału w Programie rozpoczyna się od dnia 22.05.2023r. do dnia 21.06.2023r.

 

Uczestnikiem Programu może być członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która wymaga usług opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego.

Opieka może być  zrealizowana w dwóch formach: dziennej i całodobowej.

Usługa zaplanowana jest łącznie dla 68 osób niepełnosprawnych, w tym dla 27 osób w formie dziennej i 41 osób w formie całodobowej.

Szczegółowe informacje o Programie -> KLIKNIJ TUTAJ.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce pod numerem telefonu 12 288 34 80 lub 730 201 543


Źródło: GOPS w Gdowie

Autor: Redaktor 5

Udostępnij post na:

Skip to content