Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka: Wystawa Granice Rzeczypospolitej 1918-1945

Do 31 grudnia 2018 r. można oglądać wystawę „Granice Rzeczypospolitej 1918-45” prezentowaną na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce (ul. Zamkowa 8). Składa się z 18 plansz. Komentarze są dostępne w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Wystawa jest kolejną z historycznego cyklu przygotowanego przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z historykami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wystawa przedstawia kształtowanie się terytorium państwa polskiego w ostatnich 100 latach.

W początkowej fazie, tuż  po zakończeniu I wojny światowej, procesowi wytyczenia nowych granic towarzyszyło wiele konfliktów, które rozwiązywane były w drodze powstań, plebiscytów i wojen. Główne problemy dotyczyły spornych terytoriów z Niemcami, z Ukrainą próbującą utworzyć niepodległe państwo, nowo powstałą Czechosłowacją czy też Litwą.

W 1920 roku państwu polskiemu groziła likwidacja ze strony armii sowieckiej, niosącej na zachód rewolucję komunistyczną. W czasie II wojny światowej, w wyniku porozumienia pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a ZSRR,  Polska znowu zniknęła na 5 lat z mapy Europy. Obecne jej granice ukształtowały polityczne decyzje Roosvelta, Churchilla i  Stalina podjęte w Jałcie pod dyktando tego ostatniego.

 

źródło: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content