Można już zgłaszać projekty do Banku Projektów Turystycznych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki uruchamia  tzw. Bank Projektów Turystycznych, który posłuży rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie w zakresie rozwoju  produktów i ofert turystycznych i w oparciu o nie sformułowaniu kierunków rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r. Projekty powinny mieć zasięg ponadlokalny a ich realizacja powinna angażować różnych partnerów i tworzyć produkt i/lub ofertę turystyczną w układzie sieciowym. Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, zrzeszenia branżowe, uczelnie, instytucje kultury, inne  mogą zgłaszać swoje pomysły do 18 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Źródło:

https://strategiarozwojuturystyki.malopolskie.pl/

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content