Można już składać drogą elektronoiczną wnioski o świadczenia rodzinne, Dobry Start oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że można już składać wnioski o świadczenia rodzinne, Dobry Start oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021 drogą elektroniczną, natomiast od 01.08.2020 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie.

Wnioski wysyłane drogą elektroniczną można wysłać za pomocą:

– systemu informatycznego –  http://empatia.mpips.gov.pl – dla posiadaczy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-puap.

– platformy PUE ZUS – http://pue.zus.pl dla posiadaczy podpisu elektronicznego, profilu zaufanego e-puap oraz uwierzytelnionego konta pue ZUS.

– bankowości elektronicznej – tożsamość potwierdzona przez bank

Wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

Informuje się również, że osoby, którym zostało przyznane świadczenie 500+ powinny składać wnioski o kontynuację świadczenia nie wcześniej niż od 01.02.2021 drogą elektroniczną, natomiast od 01.04.2021 w formie papierowej.

Aktualnie wnioski o świadczenia wychowawcze mogą składać osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia.

źródło: www.gops.gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content