Możesz skorzystać pomocy żywnościowej- ruszył Podprogram 2020,  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie informuje, że ruszył Podprogram 2020,  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Na terenie Gminy Gdów realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie.

Pomoc żywnościową mogą otrzymać najbardziej potrzebujące osoby/rodziny z terenu Gminy Gdów, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł (200 % z 701,00 zł)
  • dla osoby w rodzinie 1056,00 zł  (200% z 528,00 zł)

Osoby zakwalifikowane do objęcia pomocą mogą skorzystać ze wsparcia w formie paczek żywnościowych, które będą wydawane cyklicznie. Paczka na osobę na cały Podprogram to 42,3 kg.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się o skierowanie do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów w godzinach pracy Ośrodka.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program jest realizowany od listopada 2020 do sierpnia 2021.

 

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content