„Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zaprasza kobiety do udziału w projekcie „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy” współfinansowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 W projekcie mogą wziąć udział:

  • kobiety doznające przemocy w rodzinie,
  • kobiety zagrożone przemocą w rodzinie,
  • małoletnie dzieci osób doznających lub zagrożonych przemocą w rodzinie w wieku od 4 do 9 lat.

W ramach realizacji projektu przewidziano między innymi:

  • warsztaty i szkolenia dla kobiet, które zostaną przeprowadzone z interwentem kryzysowym, terapeutą uzależnień, kuratorem sądowym, przedstawicielem policji, doradcą zawodowym, coachem oraz wizażystą.
  • warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat osób doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie.

Celem przeprowadzonych szkoleń i warsztatów będzie podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz poznanie mechanizmów i skutków przemocy. Przeprowadzony zostanie trening asertywności pozwalający na poznanie nowych asertywnych zachowań. Zajęcia z wizażystą pozwolą kobietom zadbać o własne potrzeby, poprawić własny wizerunek, co będzie miało wpływ na zwiększenie poczucia własnej wartości. Uczestniczki warsztatów otrzymają vouchery do fryzjera oraz kosmetyczki. Dla najaktywniejszych uczestniczek przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zajęcia dla kobiet i dzieci będą odbywać się równolegle, tak by dzieci miały zapewnioną  opiekę podczas nieobecności rodzica.

Warsztaty będą trwały od września do listopada 2016r.

Projekt zakończy debata społeczna podsumowująca projekt, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne z terenu Powiatu Wielickiego, Powiatowy Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy,   pracownicy socjalni GOPS, pedagodzy oraz beneficjenci projektu.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Koordynatorem projektu jest Joanna Prorok, tel. 12 251-42-38, 251-48-32 wew. 214

Bez tytułu

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content