Mobile Laboratorium Dziedzictwa na drodze do ekomuzeum w Gminie Gdów

Od września w kilku szkołach na terenie gminy Gdów odbywają się warsztaty pn. Mobilne Laboratorium Dziedzictwa. Na zajęciach dzieciaki poznają m.in. podstawy archiwistyki społecznej, opracowują korytarzowe wystawy na temat dziedzictwa kulturowego i pomagają tworzyć ścieżki kulturowe.

„Częścią przedsięwzięcia był konkurs na relacje z regionu, inspirowane podróżami Neli, małej reporterki. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Szczytnikach, którzy w nagrodę pojechali na wycieczkę do Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Oprócz znanych atrakcji, jak Zamek Dunajec w Niedzicy, uczniowie zwiedzali Czerwony Klasztor znajdujący się na Słowacji, brali też udział w warsztatach tańca góralskiego.” – wspomina Katarzyna Zarzycka, założycielka Fundacji Plenerownia.

W ostatnim czasie uczestnicy Mobilnego Laboratorium Dziedzictwa zapraszają na  pokazy Żywego Muzeum Figur Woskowych. Na czym to polega? Uczniowie opracowują karty biografii osób, których ślady można spotkać między Wieliczką, Niepołomicami, Bochnią, Nowym Wiśniczem, a Dobczycami, a więc w regionie, gdzie powstaje nowe ekomuzeum. Każdy przebiera się za wylosowaną postać i w trakcie specjalnie zaaranżowanego wydarzenia prezentuje swojego bohatera. W Żywym Muzeum Figur Woskowych można spotkać m.in. Tadeusza Kantora i jego żonę Marię Stangret, Lidię i Jerzego Skarżyńskich, a także Kazimierza Mikulskiego, którzy są związani z miejscowością Hucisko. Pojawiają się także inne osoby wpisane w historię gminy Gdów jak np. Ludwik Solski, Jan Henryk Dąbrowski, Karol Wojtyła.

Cykl warsztatów zorganizowała Fundacja Plenerownia jako etap zmierzający do utworzenia w okolicy ekomuzeum.

 

Co to jest ekomuzeum?
Koncepcja ekomuzeum powstała w latach 60. XX w. we Francji i jest obecnie popularną metodą zachowania i prezentacji dziedzictwa. Według definicji International Council of Museums (ICOM) ekomuzeum jest instytucją, która bada i wykorzystuje – metodami naukowymi, edukacyjnymi i kulturowymi – całe dziedzictwo danej społeczności, a także zarządza nim, uwzględniając środowisko naturalne i otoczenie kulturowe. Ekomuzeum stanowi sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą żywą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców.

 

Dlaczego warto stworzyć i działać w ekomuzeum?
Ekomuzeum służy czterem podstawowym celom:
1) ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych,
2) odkrywaniu i interpretacji miejscowego dziedzictwa,
3) zaangażowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu lokalnej tożsamości,
4) rozwojowi  zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych produktów.

Forma ekomuzeum odpowiada na potrzeby dotyczące upowszechnienia i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego okolicy, umożliwia szerokie zaangażowanie miejscowych, a więc depozytariuszy dziedzictwa, pozwala na sieciowanie różnych podmiotów i nawiązanie współpracy między trzema sektorami: samorządowym, NGO i biznesu, ma w sobie olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o rozwój edukacji, kultury i turystyki, co przekłada się bezpośrednio na poziom życia mieszkańców i rozkwit okolicy.

 

Więcej informacji o powstającym ekomuzeum na stronach: ekomuz.pl oraz plenerownia.com.

Mobilne Laboratorium Dziedzictwa działa w ramach projektów:

  • Połączeni dziedzictwem w ekomuzeum, dofinansowanemu w programie Wspólnie dla dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
  • Historie z ekomuzeum, dofinansowanemu w programie Patriotyzm jutra Muzeum Historii Polski.

Autor: Redaktor 5

Udostępnij post na:

Skip to content