Mija rok z koronawirusem

4 marca 2020 roku potwierdzono pierwsze zakażenie w Polsce u 66-latka z województwa lubuskiego. Od tego czasu w Polsce odnotowano ponad 1,7 miliona zakażeń, a 44 360 osób przegrało walkę z chorobą. Łącznie na chwilę obecną na świecie odnotowano ponad 115 milionów przypadków zachorowań oraz 2,5 miliona ofiar śmiertelnych.

Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Zasady postępowania w czasie pandemii oraz obowiązujące obostrzenia od początku pandemii dostępne są na rządowej stronie www.gov.pl/web/koronawirus. Znajdują się tam między innymi raporty zakażeń, informacje dla podróżujących, opis walki z pandemią, informacje dla seniorów. Można także pograć aplikację „kwarantanna domowa”, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych oraz aplikację STOP COVID – ProteGo Safe.  Informacje o szczepieniach przeciwko COVID‑19 można uzyskać także dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989.

W czwartek (4.03.2021) minister zdrowia poinformował, że liczba osób w szpitalach rośnie i obecnie wynosi 15 992. Liczba pacjentów pod respiratorami to 1650, ponad 200 tys. osób jest objętych kwarantanną. To najwięcej od grudnia 2020 r.

KORONAWIRUS W GMINIE GDÓW

Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa COVID -19 na terenie Małopolski, Wójt Gminy Gdów zalecił odwołanie wszystkich wydarzeń kulturalnych sportowych oraz oświatowych, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na terenie Gminy Gdów oraz zamknięcie obiektów kulturalnych, sportowych, opiekuńczych, oświatowych i innych obiektów na terenie Gminy Gdów. 13 marca 2020 r., Wójt Gminy wystosował list do mieszkańców, w którym wytłumaczył wprowadzane zmiany oraz prosił o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby.

Pierwszy przypadek koronawirusa na terenie Gminy Gdów potwierdzono 6 kwietnia 2020 r.  Łącznie w powiecie wielickich było wówczas 55 przypadków zakażenia.

COVID-19 wpłynął m.in na sposób funkcjonowania jednostek naszej gminy. Zaapelowano o ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych. Centrum Kultury w Gdowie i Gminna Hala Sportowa od 10 marca 2020 r. odwołały wszystkie zajęcia organizowane w tych budynkach. Odwołano także wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane w salach gimnastycznych, budynkach szkolnych i innych budynkach komunalnych. 12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie odbyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 16 marca 2020 r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzili do przedszkoli i szkół. Od poniedziałku 16 marca 2020 do odwołania zamknięto dla czytelników Bibliotekę w Gdowie oraz Filia Biblioteczną w Niegowici.

Epidemia wymusiła organizację wielu imprez i spotkań w wersji on-line. Centrum Kultury w Gdowie zaprosiło dzieci wraz z rodzicami oraz młodzież do udziału w Konkursie Wielkanocnym on-line oraz w zajęciach plastycznych on-line (Ani-Macje Domowe). Na stronie Gminy Gdów pojawiały się także propozycje ciekawych aktywności dla dzieci w domu. Propozycje zajęć on-line miały między innymi Fit-AS Klub Fitness, Jodogym, Lady Fit Jolanta Jarosz czy OSP Gdów czy Szkółka Piłkarska Młoda Gdovia. W formie on-line odbyły się nawet niektóre rekolekcje wielkopostne.

Pod koniec marca czasowo zamknięto targowisko „Mój Gdów” w Gdowie oraz odwołano jarmarki. Czasowo zamknięto także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gdowie i zniesiono opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Zniesiono dyżury pracowników KRUS realizowane w Urzędzie Gminy Gdów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. wystosował komunikat, prosząc mieszkańców o podawanie odczytu stanu wodomierzy drogą mailową lub telefonicznie.  Na przestrzeni miesięcy część działalności wracała do pracy, a część nadal odbywała się w zmienionej formie.

Ze względu na epidemię koronawirusa, Urząd Gminy Gdów pozostaje obecnie częściowo zamknięty dla bezpośredniej obsługi mieszkańców. Zalecana jest komunikacja w formie elektronicznej bądź telefonicznej, a wizyty osobiste możliwe są jedynie w najbardziej istotnych sprawach.  Koronawirus ma także wpływ na sposób składania pism do urzędu gminy. Przy wejściu do Urzędu jest ustawiona specjalna skrzynia, do której można składać istotne dokumenty (wnioski, podania, prośby i inne istotne sprawy). Sprawy urzędowe można także przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

PROFILAKTYKA

Główny Inspektor Sanitarny oraz Minister Zdrowia apelują o zachowanie spokoju oraz bieżące śledzenie komunikatów i stosowanie się do ich treści. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

  1. Często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekcja żelem antybakteryjnym.
  2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  3. Zachować bezpieczną odległość 1,5 metra od innej osoby.
  4. Nosić maseczki.
  5. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content