Mieszkańcy wybiorą nowych sołtysów

Od 9 marca, przez najbliższe tygodnie, odbywać się będą zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady sołeckie. 

Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, powoływanym przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, rady gminy i zarządzeń wójta.

Pamiętajmy, że sołtys jest przedstawicielem naszej lokalnej społeczności. Zachęcamy do licznego udziału w spotkaniach. 

Naszym zdaniem idealny sołtys to taki, który ma dobry kontakt z mieszkańcami, ludzie mu ufają, a dodatkowo jest inicjatorem i dobrym organizatorem, który potrafi rozbudzić aktywność mieszkańców i motywować ich do włączania się w sprawy własne i sołectwa. A jakie cechy powinien mieć sołtys Waszym zdaniem?

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich. Pierwsze juz 9 marca na Klęczanie.

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content