Mieszkańcy gminy Gdów pomagają powodzianom z Łapanowa

Po powodzi, która nawiedziła Łapanów z 20 na 21 czerwca, szybko ruszyła pomoc dla poszkodowanych. Zbiórki darów rzeczowych odbyły się także na terenie naszej gminy. Niektórzy przyłączyli się do zbiórki organizowanej przez samorząd wraz z OSP Gdów, inni przynosili dary do swoich sołectw, jak to miało miejsce w Książnicach oraz Zagórzanach i Zalesianach, które jako pierwsze wsie ogłosiły zbiórki dla potrzebujących sąsiadów. W akcję pomocy zaangażowały się także lokalne przedsiębiorstwa oraz rolnicy.

Transport z darami dotarł do Łapanowa w poniedziałek. Zebrano m.in środki czystości, chemię gospodarczą, płyny dezynfekujące, sprzęt sprzątający, łopaty, miotły, ręczniki papierowe, folie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały budowlane jak kleje, gładzie szpachlowe, farby. Przekazane rzeczy zmagazynowano przy Urzędzie Gminy Łapanów, gdzie odebrał je Wójt Gminy Łapanów wspólnie z pracownikami. 

Pomogli także rolnicy z Niewiarowa, którzy przekazali zalanym gospodarstwom słomę i kiszonkę. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gdowa, Kunic, Nieznanowic, Pierzchowa i Winiar pomagali w Łapanowie przy usuwaniu skutków powodzi. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pomoc poszkodowanym dziękujemy.

zdjęcia: gdow.pl, Sołectwo Książnice, Lucyna Chwajoł (Zagórzany)

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content