Masz nieśmiałe dziecko? Przeczytaj, może będziesz mógł mu pomóc…

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce rozpoczęła rekrutację na zajęcia MALI ŚMIAŁKOWIE. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I-III mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, adaptacji do nowych i trudnych sytuacji oraz rozpoznawaniu, wyrażaniu i regulowaniu emocji.

Celem zajęć jest:
• trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
• uczenie się rozpoznawania własnych emocji i potrzeb; 
• metody radzenia sobie z emocjami;
• regulowanie napięć emocjonalnych;
• budowanie pozytywnej samooceny;
• wzmacnianie wiary we własne możliwości;
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest na dzień 28.02.2019r. (lub po skompletowaniu grupy) i będzie poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.
Termin realizacji zajęć: czwartki, godzina 16:00
Zajęcia prowadzić będą:
Marta Głąb – psycholog
Aneta Lembas – psycholog

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
alembas@poradnia-wieliczka.pl
mglab@poradnia-wieliczka.pl

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia dziecka
3. Placówka, do której uczęszcza
4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej
5. Numer telefonu osoby kontaktowej
O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA

źródło:https://poradnia-wieliczka.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content