Marszowice: tablica zamiast pomnika

Obok szkoły w Marszowicach od wielu lat znajdował się głaz z pięcioramienną gwiazdą, poświęcony pamięci 43 żołnierzy radzieckich, którzy zginęli 18 stycznia 1945 r. walcząc ze stacjonującym we wsi oddziałem niemieckim. Dane historyczne podają, że po wojnie ciała żołnierzy ekshumowano i pochowano na cmentarzu wojennym w Bochni.

Pamiątkowy kamień niszczał pod wpływem działania czynników atmosferycznych, a będąc usytuowany w pobliżu ruchliwej drogi, stanowił punkt młodzieżowych spotkań.

We wrześniu 2000 roku Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gdowie podjął decyzję o odnowieniu głazu, nie uwzględniając sugestii zmiany jego lokalizacji. Przed dwoma laty Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim powiadomił wójta gminy Gdów, że obelisk poświęcony pamięci ofiar wojny 1939 – 1945 i żołnierzy radzieckich poległych w Marszowicach narusza przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego m.in. poprzez pomniki.

W związku z tym wójt Zbigniew Wojas zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie o opinię oraz stosowne uzasadnienie w tej sprawie, gdyż część lokalnej społeczności uważa, że pomnik w Marszowicach nie symbolizuje, ani nie propaguje komunizmu. Wójt wydał też zarządzenie o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych. Podczas otwartego zebrania mieszkańcy sołectwa Marszowice zaproponowali, aby rozebrać pomnik, wykonać tablicę upamiętniającą tragiczne zdarzenia i usytuować ją w innym miejscu na terenie szkolnym. W grudniu udało się zrealizować ten projekt.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content