Maria Stangret-Kantor – spotkanie autorskie i otwarcie wystawy 27.08.2016

 W sobotę, 27 sierpnia 2016 o godzinie 15-tej w Domu Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret wMaria-Stangret-fot-Galeria-Szydlowski-1024x698
Hucisku odbędzie się spotkanie autorskie z Marią Stangret-Kantor w związku z publikacją przez Fundację oraz Cricotekę tomu wspomnień artystki – “Malując progi”.   Równocześnie otwarta zostanie wystawa jej prac “Zamieszkać z obrazami”.
Spotkanie poprowadzi Lech Stangret – redaktor książki. Będzie to okazja do spotkania z autorką, wysłuchania opowieści o jej życiu i twórczości, oraz bliższego zapoznania z jej pracami, których wystawa uzupełni spotkanie.

Jest to pierwsze spotkanie z cyklu wydarzeń związanych z publikacją wspomnień Marii Stangret-Kantor. Kolejne wydarzenia odbędą się w Krakowie oraz Warszawie jesienią tego roku.

WYSTAWA Zamieszkać z obrazami:

“Pewnego razu, kiedy pojechałam do Huciska i zobaczyłam tam dwa wielkie obrazy, zapytałam siebie, kiedy ja je zrobiłam ? I jak te obrazy łączą się z tym co robię obecnie ? Odpowiedź przyszła sama i w rzeczy samej była oczywista. Jest to po prostu – mój własny świat, moja wyobraźnia, moje przeżycia i nie warto szukać tutaj powołań na inną poetykę lub koncepcje rozwoju malarstwa. Właśnie dlatego powtarzam, że muszę zamieszkać wraz z moimi obrazami, żyć z nimi, spać… Są one jak strony dziennika. Odczuwam ostre zetknięcie się z moją wyobraźnia, moimi wspomnieniami.”
– Maria Stangret-Kantor

Już na etapie projektowania domu w Hucisku, Tadeusz Kantor nie myślał jedynie o wygodnym siedlisku sprzyjającym wypoczynkowi w bezpośrednim kontakcie z otaczającą przyrodą. Planował przede wszystkim stworzyć w tym miejscu malarskie atelier, które w przyszłości stać się miało prawdziwym domem dla jego obrazów i dzieł malarskich jego żony Marii Stangret-Kantor. Dom miał być otwartą placówką służącą badaczom i artystom. Artykułował to wyraźnie zarówno w akcie własnościowym przekazania domu małżonce, jak i w sporządzonych na jego polecenie w 1990 roku planach rozbudowy budynków znajdujących się na posesji oraz projektów rzeźbiarskich.

Na wystawę prac Marii Stangret-Kantor pt. „Zamieszkać z obrazami” składa się wybór dzieł artystki z różnych okresów jej twórczości. Chociaż obejmuje kilkadziesiąt lat jej działalności nie jest w pełni retrospektywnym pokazem. Niektóre malarskie etapy nie są reprezentowane, a pojawiają się prace, które były rzadko a czasami tylko jednokrotnie wystawiane. Prezentowane dzieła nie są przedstawiane w chronologicznym ciągu lecz w różnych, czasem zaskakujących zestawieniach. Ekspozycja zaaranżowana jest tak, by wkomponowywała się w wystrój pokoi i pomieszczeń (będący także zasługą artystki). Rozgrywa się na wszystkich kondygnacjach dużego Domu i w małym budynku pomocniczym.

Ideę układu wystawy zainspirowały wspomnienia artystki opublikowane w książce pt. „Malując progi”, gdzie we wstępie pisała: „Każda próba przywołania odległego w czasie obrazu, natychmiast daje impuls naszej pamięci do ataku szczegółami, fragmentami przypominanych zdarzeń czy osób. Kawałki obrazów egzystujące gdzieś głęboko ukryte w naszej świadomości czy raczej podświadomości, nagle odżywają wykazując wyjątkową zdolność do kreowania wyostrzonego wizerunku detalu. Nie przestrzegają przy tym żadnej jedności czasu i miejsca. Nie obchodzi ich, że nie można złożyć z nich całości. Są jak puzzle z różnych kompletów. Natrętnie nachodzą na siebie, przenikając wzajemnie i rozchodząc w różnych kierunkach.”

Wystawa czynna: 28 sierpnia – 15 września 2016, od piątku do niedzieli w godzinach 12-16

Maria_Stangret_Kantor_okladka-779x1024

źródło: Fundacja im. Tadeusza Kantora

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content