Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” informuje, że będzie prowadzić nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” informuje, iż w terminie 31 stycznia 2022 r.  – 14 lutego 2022 r.  będzie prowadzić nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Nabory wniosków będą obejmować następujące przedsięwzięcia LSR:

Nabór 1/2022
Cel szczegółowy 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej
Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki – 25 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 100 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 1 szt.

 

Nabór 2/2022
Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej
Przedsięwzięcie 2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 165 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 660 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – planowana liczba 12 szt.
Wysokość premii na rozpoczęcie działalności przypadającej na jedną operację – 55 000,00 zł.

 

Nabór 3/2022
Cel szczegółowy 2.3.  Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.
Przedsięwzięcie 2.3.2: Rozwój działalności gospodarczej – 125 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 500 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 5 szt.
Dodatkowe warunki wyboru operacji:
Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł.

Ogłoszenia o naborze wraz z pełną dokumentacją ukażą się na stronie LGD w dniu 17.01.2022 r.

W chwili obecnej najważniejsze dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony ARiMR:

Rozwijanie działalności gospodarczej – https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Podejmowanie działalności gospodarczej – https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji związanych z przedsiębiorczością można zobaczyć TUTAJ .

Biuro LGD w celu konsultacji swoich pomysłów na projekty zaprasza osobiście, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 14 685 44 44, w biurze LGD od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 14.00, telefonicznie 14 685 44 44 lub pod adresem biuro@dolinaraby.pl. 

Więcej informacji TUTAJ .

Źródło: LGD Dolina Raby.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content