LGD Dolina Raby zaprasza na spotkania konsultacyjne

LGD Dolina Raby zaprasza na spotkania konsultacyjne w każdej gminie członkowskiej LGD dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie dla mieszkańców gminy Gdów odbędzie się 22 sierpnia br. w godz. 13.00-15.00 w Centrum Kultury w Gdowie.

Spotkania będą prowadzone przez dra Wita Huberta (https://socjologia.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/withubert).

Spotkania są ogólnodostępne i będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Program spotkania:

  • Powitanie uczestników.
  • Zapoznanie uczestników spotkania z obszarem planowanym do objęcia w ramach LSR.
  • Analiza SWOT obszaru – podział na grupy praca warsztatowa.
  • Analiza zagadnień w kontekście obszaru – innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR.
  • Wielofunduszowość strategii (EFRROW, EFS, EFRR) – możliwe kierunki wsparcia.
  • Wyznaczenie kierunków oraz celów planowanego LSR.
  • Podsumowanie spotkania.

Uczestniczy będą mieli możliwość zgłaszania problemów na obszarze oraz propozycji do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2027.

Autor: Redaktor2

Udostępnij post na:

Skip to content