LGD Dolina Raby: Szkolenie nt. pozyskiwanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

LGD Dolina Raby zaprasza na szkolenie on-line „Pozyskiwanie środków na podjęcie działalności gospodarczej”. Szkolenie odbędzie się w dniu 9.02.2021 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 17.30 za pośrednictwem programu do wideokonferencji pn. ZOOM.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 8.02.2021 r. ze wskazaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłany link z dostępem do wideokonferencji. Należy także podać numer telefonu, na który organizatorzy mogliby kontaktować się gdyby były jakieś problemy techniczne. Możliwość zalogowania się na szkolenie będzie od godz. 15:30 w dniu 9.02.2021 r.

Udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji, dlatego też w szkoleniu musi wziąć udział wnioskodawca, czyli osoba, która będzie składać wniosek. W szkoleniu dodatkowo mogą wziąć udział również inne osoby w tym doradcy pomagający w pisaniu projektów. Aby punkty za udział w szkoleniu zostały przyznane potencjalny wnioskodawca obowiązkowo musi wpisać w programie do wideokonferencji swoje imię i nazwisko, niedopuszczalne jest stosowanie nicków lub pseudonimów. Tylko w taki sposób będziemy w stanie zweryfikować czy dana osoba wzięła udział w szkoleniu. 

Osoby, które nie są dostatecznie zorientowane w obsłudze komputera i programu do wideokonferencji prosimy o zorganizowanie sobie wcześniej odpowiedniej pomocy w tym zakresie. Forma on-line szkolenia podyktowana jest względami bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. 

 

źródło: dolinaraby.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content