Kto wybuduje obwodnicę Gdowa? Dzisiaj otwarto oferty!

Nareszcie dziś, punktualnie o godzinie 10:00 otwarto oferty złożone na budowę drugiego etapu obwodnicy Gdowa. Jak dowiedział się Mój Gdów do przetargu stanęło 18 firm, przedsiębiorstw oraz konsorcjów.  Najtańszą ofertę przedstawiło konsorcjum STRABAG S.A – Lider proponując za wykonanie usługi 22 136 220,00 zł, natomiast najdroższą ofertę złożyło konsorcjum POLBUD POMORZE sp. z o.o – Lider , a opiewa ona na kwotę 38 000 223,93 zł. Nie oznacza to jednak, że z pewnością wygra firma, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę, gdyż dopiero w najbliższych tygodniach prowadzona będzie procedura badania i oceny złożonych w postępowaniu dokumentów. Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa powinniśmy poznać w ciągu 60 dni.

Przypomnijmy. Zadanie pn. „Budowa obwodnicy Gdowa – etap II” zakłada powstanie nowej trasy o długości około 2,1km od ul. Bocheńskiej do ul. Dłużyzny. Droga będzie trasą klasy technicznej G – dwupasmowa o szerokości jezdni 2 x 3,5m z poboczami i chodnikami. Koncepcja zakłada także budowę nowego mostu na rzece Rabie oraz trzech przepustów na mniejszych ciekach wodnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również odwodnienie drogi, budowę oświetlenia ulicznego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie zieleni, umocnienia przy przekraczanych ciekach oraz konieczna będzie przebudowa i zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, a także usunięcie kolidującego zadrzewienia. Nowa droga ma zostać oddana do użytku jesienią 2018 roku.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content