Ks. Kard. Franciszek Macharski – Honorowy Obywatel Gminy Gdów. Pamiętamy.

Dziś w Dzień Zaduszny Mój Gdów wspomina Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, i jego wizyty w naszych stronach. Także dziś mijają dokładnie 3 miesiące od śmierci Kardynała.

2 sierpnia br. zmarł ks. Kardynał Franciszek Macharski, wieloletni Arcybiskup Metropolita Krakowski. Kardynał był częstym gościem gdowskiej gminy. W czasie swojej posługi duszpasterskiej odwiedzał nasze parafie, udzielał sakramentu bierzmowania, przewodniczył ważnym uroczystościom. 12 lat temu władze samorządowe postanowiły nadać mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gdów.

W czasie licznych wizyt na ziemi gdowskiej kard. Macharski brał udział w różnych wydarzeniach i uroczystościach. Podejmował decyzje, które miały bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. Jedną z nich było powołanie do życia parafii Matki Bożej Fatimskiej w Jaroszówce (30.03.1986). Trzy lata później (2.12. 1989) to on dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod kościół w Zagórzanach, a następnie po czterech latach budowy, poświęcił tę świątynię. W czerwcu 1983 roku przybył do Niegowici z dwudniową wizytacją kanoniczną parafii.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej było uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Gdowie imienia św. Jana Kantego. 1 czerwca 1993 roku kard. Macharski odprawił mszę świętą rozpoczynającą tę uroczystość. Tego samego dnia bierzmował tutejszą młodzież oraz odwiedził budowę kościoła w Zagórzanach, doradzając kierunki udekorowania świątyni.

Na początku 1995 r. ówczesny proboszcz ks. Stanisław Jarguz skierował do kard. Macharskiego prośbę o rozpoczęcie starań o koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej Gdowskiej. Kilka tygodni później ks. Kardynał odpowiedział listem do parafian, w którym wytyczył kierunek dalszego postępowania. W efekcie doszło do wielkiego wydarzenia, które na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców. 12.09.1999 Kardynał Macharski dokonał ukoronowania Obrazu Matki Bożej Gdowskiej. Jak zapisano w kronice parafialnej: „Po modlitwie koronacyjnej kardynał w blasku słonecznej pogody, obstawiony reporterami nałożył koronę na Obraz Matce Boskiej”. Trzy miesiące później jego Eminencja kolejny raz odwiedził naszą gminę, tym razem udając się na Jaroszówkę, aby przewodniczyć mszy św.  za zmarłego proboszcza parafii, ks. Stanisława Szańcę. Ostatnia wizyta kardynała Macharskiego w Jaroszówce miała miejsce 5 lat temu, kiedy przewodniczył mszy z okazji 25-lecia parafii. Wtedy też poświęcił nową Drogę Krzyżową.

3.08.2001 ks. Kardynał  odprawił mszę św.  oraz dokonał poświęcenia i otwarcia Stacji Opieki Caritas w Gdowie w obecności najwyższych władz Caritasu z Krakowa i Warszawy. Dwa lata później swoim dekretem wyniósł kościół w Gdowie do rangi Sanktuarium.

Kardynał Franciszek Macharski odwiedzał jeszcze kilkukrotnie parafię papieską, gdzie nadał Szkole Podstawowej imię Ojca św. Jana Pawła II i uczestniczył w uroczystościach z okazji 50-lecia pobytu ks. Karola Wojtyły w tutejszej parafii. Objął patronat nad wytyczonym Szlakiem Papieskim, a we wrześniu 2003 brał udział w koncercie jubileuszowym z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Ojca Jana Pawła II. Później przewodniczył uroczystości nadania gimnazjum imienia ks. Karola Wojtyły oraz poświęcił sztandar szkoły.

Przytoczone wydarzenia nie były jedynymi z udziałem kardynała Macharskiego na naszej ziemi, ale na pewno były najważniejszymi i zapadającymi w pamięć. W 2004 roku władze gminy zdecydowały o nadaniu Jego Eminencji tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gdów.

 „6 stycznia 2004 roku minęła 25. rocznica święceń biskupich księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Z okazji jubileuszu oraz w wyrazie wdzięczności dla jego Eminencji za wszelkie dowody przychylności i zrozumienia, których doświadcza nasza lokalna społeczność, powstało pragnienie nadania Jego Eminencji tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gdów”. Tak motywowała Rada Gminy uchwałę z 25 marca 2004 roku o nadaniu obywatelstwa biskupowi krakowskiemu. 5 maja tego samego roku kard. Macharski przybył do gdowskiego Sanktuarium. Po uroczystej mszy świętej akt nadania honorowego obywatelstwa na jego ręce złożyli ówczesna przewodnicząca Rady Gminy Cecylia Ciężarek oraz  wójt Gdowa Zbigniew Wojas. Kardynał dziękując za wyróżnienie, żartował: „obyście tylko nie musieli się wstydzić za tego honorowego obywatela”, wywołując tym serdeczne gesty zaprzeczenia i oklaski.

– Szczególnie w pamięci zapadły mi trzy spotkania z kardynałem Macharskim. Jedno, to sytuacja, kiedy był już na emeryturze i zapraszałem go, aby przyjechał poświęcić kamień węgielny pod budowę nowego przedszkola. Wszedł do pokoju i powiedział żartobliwie: „Wójcie, ja już jestem stary, gdzie starego człowieka będziesz ciągnął do Gdowa”.  Kolejna sytuacja, która mocno zapadła mi w pamięć, wydarzyła się w czasie Festiwalu w Podolanach w 2005.Kardynał  nie mógł do nas trafić, miał się już wrócić do Krakowa, dopiero kierowany przez pana kościelnego dotarł na miejsce, także żartował: „gdzie te Podolany, takie zabite dechami, że trafić nie można”. Odwiedził wtedy też Fundację i jej podopiecznych. Widać było, że kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi jest dla niego ważny. Dobrze się czuł w tym środowisku. I ostatnia sytuacja, o której chcę wspomnieć, to uroczystość poświęcenia  placu pod budowę gimnazjum. Śmiał się wówczas: „A co wy robicie, tu kukurydza, kiedy to powstanie…”. Ale był tak dobrym patronem budowy nowej szkoły, że mogliśmy wybudować ją w ciągu 20 miesięcy. Ten patronat był odczuwalny. Był to człowiek głębokiej wiary, bardzo bezpośredni, ciepły i serdeczny. Ujmował swoją skromnością i poczuciem humoru.”– wspomina Zbigniew Wojas, wójt gminy Gdów.

[Not a valid template]

źródło: gdow.pl, archiwum Parafii w Jaroszówce, J. Kulma (zdj. z Niegowici), scany zdjęć z gazet z 2004.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content