„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – zgłoszenia do 11 lutego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza rozeznanie potrzeb w środowisku Gminy Gdów. Gmina Gdów zamierza przystąpić do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach modułu II.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie prosi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 11 lutego 2022 r.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych osoby do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdowie w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 12 251 42 38 wew. 221 – osoba do kontaktu Warciak Justyna.

– osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów.

Źródło: GOPS Gdów. 

Foto: www.gov.pl.  , www.gops.gdow.pl . 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content