Konsultacje w sprawie współpracy z  organizacjami pozarządowymi do 10 listopada

Na podstawie uchwały Rady Gminy Gdów Wójt Gminy Gdów zawiadamia o konsultacjach w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 26 października 2022 r. i zakończą w dniu 10 listopada 2022 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, będący przedmiotem konsultacji, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Gdów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów.

Formularz konsultacyjny dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Gdów (www.gdow.pl) oraz na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów  w godzinach pracy Urzędu.

Forma konsultacji: za pośrednictwem strony internetowej gminy Gdów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy poprzez zamieszczanie projektów aktów prawa miejscowego.

W ramach konsultacji społecznych przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mogą składać wnioski i propozycje zmian w projekcie uchwały za pomocą formularza:  pisemnie, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów , za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gdow.pl, lub przesłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów, do dnia  zakończenia konsultacji tj. do dnia  10 listopada  2022 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji można uzyskać w  UG Gdów,  tel.  12 251 41 66 wew. 142 lub 12 288-81-42.

– informuje gmina Gdów. 

Więcej informacji (m.in. ankietę konsultacyjną) można znaleźć się na stronie gminy Gdów TUTAJ. 

Grafika: www.gov.pl 

Źródło: gmina Gdów. 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content