Konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w statutach sołectw i w statucie Gminy Gdów

W terminie od 2 do 11 marca 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w statutach sołectw Gminy Gdów i propozycji zmian w statucie Gminy Gdów.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Gdów w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw i statucie Gminy Gdów, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 2 marca 2021 r. do 11 marca 2021 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza ankietowego). Wypełnione formularze ankietowe można składać do urny na dokumenty, która jest dostępna przed budynkiem Urzędu Gminy Gdów,  przesłać na adres Urzędu Gminy Gdów, Rynek 40, 32 – 420 Gdów lub przesłać na adres poczty elektronicznie: urzad@gdow.pl.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny. W konsultacjach biorą udział mieszkańcy Gminy Gdów, ponieważ sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Gdów.

Konsultacje mają formę  badania opinii mieszkańców w drodze ankiety poprzez:
– udostępnienie formularza ankietowego w Urzędzie Gminy Gdów, Rynek 40, 32 – 420 Gdów – Biuro Obsługi Mieszkańców,
– udostepnienie formularza ankietowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów: www.gdow.pl

Formularze ankietowe wraz z ogłoszeniami i zarządzeniami Wójta Gminy Gdów można pobrać ze strony gminy:

Ogłoszenie Wójta Gminy Gdów o konsultacjach społecznych w sprawie propozycji zmian w statucie Gminy Gdów

Ogłoszenie Wójta Gminy Gdów o konsultacjach społecznych w sprawie propozycji zmian w statutach sołectw Gminy Gdów.

źródło: gdów.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content