Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

 „MałoPolska smakuje na Wielkanoc” oraz „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”  to szansa dla KGW, aby powalczyć o atrakcyjne nagrody.  

Do udziału w pierwszym konkursie zaprasza Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie. Konkurs skierowany jest do Kół z terenu województwa małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy obejmującej łącznie prezentację i opracowanie rysu historycznego przepisu na regionalną potrawę, która jest tradycyjną potrawą wielkanocną  charakterystyczną dla regionu działania danego Koła Gospodyń Wiejskich oraz przygotowanie potrawy wg przepisu i wykonanie zdjęcia tej potrawy.

Celem Konkursu jest zachowanie w pamięci przepisów na tradycyjne potrawy wielkanocne, promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych związanych ze świętami Wielkiejnocy, kształtowanie nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów pochodzących od lokalnych producentów i rolników, popularyzacja wiedzy oraz podniesienie świadomości w zakresie patriotyzmu konsumenckiego.

Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2021 r. na adres: krakow@kowr.gov.pl podając w tytule maila: KONKURS – „MałoPolska smakuje na Wielkanoc”

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdziesz na stronie: zobacz tutaj

 

Drugi konkurs został zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • wojewódzkiego
  • ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami (Q&A) dotyczącymi Konkursu. W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl lub numer telefonu: 22 695 11 99.

więcej szczegółów oraz pliki do pobrania znajdziesz na stronie: zobacz tutaj

źródło: https://www.kowr.gov.pl/; https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content