Konkursowo: Konkurs na Gadkę oraz na Wolontariusza Roku. Sprawdź!

Dziś zachęcamy do wzięcia udziału w dwóch, naszym zdaniem, bardzo interesujących konkursach ogólnopolskich: Konkursie na Gadkę oraz Na Wolontariusza Roku.

Pierwszy z nich organizuje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Stowarzyszeniem Polonistów i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez uczestnika monologu na temat „Małopolska. Moje miejsce na ziemi”.
Ma charakter ogólnopolski i skierowany do mieszkańców województwa małopolskiego. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną do 21 lutego 2017 roku. Na stronach organizatorów znajdziesz wszelkie potrzebne informacje do wysłania zgłoszenia:

Drugi z proponowanych konkursów „Wolontariusz Roku” organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszeni są uczniowie, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Zgłoszenia na konkurs może nadesłać szkoła. szczegóły na stronie: men.gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content