Konkurs: Szkolne dni dziedzictwa kulturowego 2021

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Plenerownia z Huciska, dotyczącym tematu dziedzictwa kulturowego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Uczniowie szkół podstawowych z całej Polski wraz z nauczycielami / opiekunami.

CELE KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym
w środowisku szkolnym.

RODZAJE ZADAŃ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone różne inicjatywy, które dotyczyły dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i świata, zrealizowane w środowisku szkolnym (przez klasy, kółka zainteresowań, grupy uczniów) w ciągu całego roku 2021.

Przykładowe rodzaje wydarzeń:
wystawy na temat zabytków lub tradycji małej ojczyzny,
przedstawienia i akademie dotyczące lokalnej historii,
turnieje wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
akcje porządkowania otoczenia wokół starych nagrobków na cmentarzu,
warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodzież dla młodszych kolegów,
plenery malarskie, których tematem są zabytki,
spotkania z ludźmi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym,
rajdy rowerowe po lokalnych zabytkach,
opracowanie ścieżki zwiedzania miejscowych atrakcji, po której oprowadzają uczniowie,
bal, którego uczestnicy przebiorą się w historyczne stroje, będą się uczyli dawnych tańców i bawili w gry sprzed wieków.

Pomysłów jest wiele. Ważne, by ich mianownikiem było dziedzictwo kulturowe, by przygotowali je uczniowie pod okiem nauczycieli/opiekunów grup i by swoje działania skierowali do kolegów, rodziców, znajomych, sąsiadów itp.

CO I GDZIE WYSŁAĆ?
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać:
1. plakat imprezy (format jpg),
2. dokumentację konkursową (min. 5 max 15 zdjęć/kolaży/plansz w formacie jpg, które
organizator konkursu umieści na stronie internetowej FB: Sztuka na kółkach/Fundacja Plenerownia) prezentującą przebieg wydarzenia,
3. krótki opis przedsięwzięcia (rodzaje działań i sposób ich przeprowadzenia, max 2 strony a4),
4. nazwisko/a opiekuna/ów oraz listę uczniów, którzy zajmowali się przygotowaniem
wydarzenia,
5. statystki (przybliżoną liczbę odbiorców),
6. nazwę i adres szkoły.
Informacje należy przesłać do organizatora na adres plenerownia@gmail.com, opatrzone w temacie wiadomości SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

 

TERMINY
Dokumentację konkursową należy przesłać najpóźniej do 31.01.2022.
Prace będą oceniane przez jury oraz przez publiczność, w głosowaniu internetowym.
Wyniki zostaną ogłoszone do 01.03.2022.

 

NAGRODY
W konkursie zostaną wybrane 2 nagrody główne dla:
1. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez internautów – liczy się największa ilość polubień umieszczonych pod zestawem konkursowym na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach,
2. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez Jury konkursu, którego członkami są osoby profesjonalnie zajmujące się dziedzictwem kulturowym.

Jury przewiduje atrakcyjne, tematyczne nagrody rzeczowe dla uczniów przygotowujących przedsięwzięcie.

ORGANIZATOR
Konkurs jest organizowany przez Fundację Plenerownia w ramach projektu „Opowiedzieć dziedzictwo” dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów na adres:
plenerownia@gmail.com.

Regulamin do pobrania w pdf.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content