Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Kolory niepodległości”

Wielkimi krokami zbliża się 11 listopada, którego obchodzić będziemy Święto Niepodległości.  Z tej okazji Centrum Kultury w Gdowie zaprasza dzieci w wieku 4-16 lat do udziału w konkursie plastycznym „Kolory Niepodległości”.

Konkurs ma na celu zachęcanie do wyrażania patriotyzmu poprzez twórczość plastyczną i włączenie dzieci i młodzieży  do wspólnego świętowania listopadowych obchodów związanych z 102. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku do ojczyzny.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół działających na terenie gminy Gdów oraz mieszkających w gminie Gdów.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej będącej własną wizją kolorystyczną niepodległej Polski. Prace konkursowe można wykonać w technikach: rysunek, malarstwo, kolaż, pastel, grafika, z wyjątkiem technik zawierających elementy sypkie spożywcze, na formacie A3 lub A4.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zgłoszenie i przesłać wraz z fotografią pracy lub jej skanem na adres e-mail: konkursy@ck.gdow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 roku.

Komisja konkursowa będzie oceniać nadesłane prace uwzględniając: zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję twórczą, pomysłowość, kompozycję, ekspresję, kolorystykę a także estetykę wykonania. Praca konkursowa powinna być pracą samodzielną i indywidualną (prace grupowe nie będą oceniane).

REGULAMIN KONKURSU I ZGŁOSZENIE

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content