Konkurs na Najlepszego Sportowca, Drużynę i Nauczyciela WF oraz Trenera Roku 2018 Gminy Gdów- zgłoś swojego kandydata

Gmina Gdów ogłasiła konkurs na Najlepszego Sportowca, Drużynę i Nauczyciela WF oraz Trenera Roku 2018. Swoich kandydatów można zgłaszać do 8 lutego, a uroczysta Gala Sportu odbędzie się 24 lutego w Gminnej Hali Sportowej.

Celem konkursu jest: wyłonienie i nagrodzenie najlepszych sportowców Gminy Gdów w okresie od września. 2017 r.  do grudnia  2018 r.; popularyzacja sportu w środowisku lokalnym; popularyzacja kultury fizycznej i promocja Gminy Gdów; zachęcanie mieszkańców Gminy Gdów do doskonalenia własnych umiejętności i sprawności fizycznej – rozwijania pasji i zainteresowań związanych z kulturą fizyczną; zachęcanie mieszkańców Gminy Gdów do systematycznego i czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz pogłębiania wiedzy z zakresu różnych dyscyplin sportowych.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gdów,  jak również osoby trenujące  w Klubach Sportowych i grupach nieformalnych działających w obszarze sportu, jeśli podczas zawodów i turniejów reprezentują Gminę Gdów. W dziedzinie sportu szkolnego mogą brać udział uczniowie z placówek oświatowych z terenu gminy Gdów oraz uczniowie mieszkający na terenie gminy Gdów uczęszczający do szkół poza jej terenem.

W kategorii sportu szkolnego prawo zgłaszania udziału w konkursie mają zawodnicy uczestniczący w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i wyższym organizowanych w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego oraz biorący udział w zawodach szkolnych.

Szczegóły konkursu określa poniższy regulamin:

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content