Konkurs na kwiaty bibułkowe LUDOWE KWIACIARKI

Kwiaty z bibuły były niegdyś podstawową formą zdobnictwa wnętrz mieszkalnych. „Zakwitały”
w wiejskich izbach, podkreślając wyjątkowość czasu świętowania, ubarwiały je i rozweselały słabo oświetlone pomieszczenia.  Kompozycje bibułkowych kwiatów zdobiły m.in. rzędy obrazów, a także stojącego na półeczce, stole czy komodzie świątka, stanowiły element zdobniczy święconych palm oraz wystroju przydrożnych kapliczek. Misterność bibułkowych dzieł przejawiała się w kształcie kwiatów, konstrukcji, kompozycji, kolorystyki, ukazując upodobania estetyczne oraz umiejętności „kwiaciarek”. Wskazany materiał – bibuła – stwarza warunki do utrwalania już istniejących więzi, dokonywania transmisji wiedzy i obyczajowości między pokoleniami, aby pozwoli rozkwitnąć folklorowi na nowo. Konkurs ma na celu ponowne odkrycie precyzyjnej sztuki rękodzieła, czerpanie wiedzy i inspiracji od naszych dziadków oraz sięganie do źródeł tradycji ludowej.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Etnodizajn. Korzenie, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie wraz z partnerem Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Kategorie konkursowe:

  • kwiaty tradycyjne (wzór i technika)
  • kwiaty inspirowane tradycją ludową (wzór i technika)

Warunki uczestnictwa:

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej – pojedynczego kwiatu z bibuły w dowolnej technice np. cukierkowanie, formowanie, zwijanie, plisowanie, marszczenie itd.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie oraz indywidualnie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę, nigdzie wcześniej nieprzedstawianą.

Konkurs adresowany jest do młodzieży (od 16 roku życia) i osób dorosłych z terenu województwa małopolskiego.

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, wiek, miejscowość oraz do wiadomości Organizatorów dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).

Pracę należy dostarczyć do siedziby organizatora – MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów, pokój nr 34, w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2021 r. W razie wysyłania prac pocztą o przyjęciu do konkursu NIE DECYDUJE data stempla pocztowego.

 

Dodatkowe informacje:

Koordynator konkursu Izabela Kramarz, Dział Animacji i edukacji Kulturalnej, tel 32 623 30 86, wew. 36, e-mail: animacja@moksir.chrzanow.pl

Listę laureatów podamy 9 lipca na stronie internetowej organizatora.

Karta zgłoszeniowa wraz ze zgodami na przetwarzanie danych kontaktowych oraz RODO znajduje się w złączniku nr 1 do regulaminu. Należy ją PODPISAĆ!

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność MOKSiR Chrzanów.

Ocena i nagrody:

Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora.

Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: zachowanie tradycyjnych technik, motywów i kolorystyki, precyzja wykonania, walory artystyczne.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz statuetki specjalnie na tą okoliczność zaprojektowaną przez Agnieszkę Śladowską.

Nagrodzone parce wykorzystane zostaną do stworzenia kompozycji kwiatowych na suknie, które posłużą do realizacji sesji fotograficznej i pokazu mody. Fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy w GALERII SZTUKI NA STYKU w MOKSiR Chrzanów i w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

karta zgłoszenia oraz regulamin dostępny na stronie: zobacz tutaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content