Konferencje w ramach Akademii Aktywności Społecznej przy gdowskim UTW

W ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Akademia Aktywności Społecznej w ramach gdowskiego Uniwersytetu III Wieku” zrealizowane zostały konferencje w Gdowie i Czyżowie.

26 września w domu Ludowym w Czyżowie odbyła się konferencja pn.„Razem możemy więcej” , którą poprowadziła pani Teresa Jankowska- trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Kolejne spotkanie w tym temacie odbyło się 10 października w Gdowie i było skierowane do kobiet aktywnie działających w organizacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gdów. 10 października gościem Akademii Aktywności Społecznej był również pan Wojciech Nalepa- radca prawny, prezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Obywatelskiego EIRO, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku, który wygłosił konferencje dla słuchaczy gdowskiego UTW pn. „Świadomy obywatel” jak również dla członkiń KGW w zakresie: Instytucje pożyczkowe – czy tzw. „szybkie pożyczki” są bezpieczne?
– Kredyt konsumencki – wybrane zagadnienia
– Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe
– Pułapki w umowach finansowych w tym kwestie związane z wyłudzaniem oszczędności od osób starszych
– Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny
– Nowe zasady dziedziczenia długów spadkowych
– Dyspozycja środkami pieniężnymi na rachunku bankowym na wypadek śmierci
– Karty płatnicze – rodzaje i zasady korzystania.

Temat świadomości prawnej seniorów szeroko był omawiany i dyskutowany również podczas ostatniej konferencji w Czyżowie w dn. 25 października z udziałem pana radcy Wojciecha Nalepy.
Przed gdowskimi studentami jeszcze jedno spotkanie-21 listopada o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Gdowie. Zapraszamy na konferencję „Jesień życia może być słoneczna” z udziałem pani Władysławy Francuz -dr nauk humanistycznych (UJ), profesora oświaty (MEN), adiunkta i koordynatora UTW Politechniki Krakowskiej.

[Not a valid template]

Natomiast 18 pażdziernika słuchacze gdowskiego UTW mieli przyjemność wysłuchać wykładu prof. Janusza Pacha pn. „Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka”. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy, tym bardziej cieszy fakt, iż pan Prof. Janusz Pach zadeklarował chęć długofalowej współpracy z naszym uniwersytetem. Kolejne wykłady zostały zaplanowane w dniach 22 listopada „Choroby cywilizacyjne” oraz 13 grudnia „Toksyczność alkoholi” .
Współpraca z panem Profesorem jest niezwykle cenna dla naszych słuchaczy, którzy wielokrotnie zgłaszali chęć uczestniczenia w wykładach o tematyce medycznej.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Pach – ukończył Akademię Medyczną w Krakowie i podjął pracę w przemysłowej służbie zdrowia. Od 1965 r. zatrudniony w Katedrze Chorób Zawodowych AM. W 1987 r. został kierownikiem Kliniki Toksykologii CM UJ, a następnie kierownikiem Katedry Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych i zdobywał kolejne stopnie naukowe. Pełnił też funkcję pełnomocnika rektora UJ do spraw klinicznych w Collegium Medicum. Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych, w tym trzech podręczników. Członek rady naukowej „Przeglądu Lekarskiego”, „Polish Journal of Environmental Studies” i innych czasowpism medycznych. W latach 1984-1999 był specjalistą krajowym ds. toksykologii klinicznej. Członek zwyczajny European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) i American Academy of Clinical Toxicology (AACT). W 2011 roku obchodził jubileusz 50 lecia pracy zawodowej, w tym też roku, jako postać szczególnie zasłużona dla Miasta Krakowa, odznaczony został medalem „Honoris gratia”.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content