Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w części miejscowości Gminy Gdów

Komunikat dotyczy mieszkańców następujących miejscowości: Książnice, Pierzchów, Niewiarów, Nieznanowice, Marszowice, Niegowić, Szczytniki, Świątniki, Czyżów, Krakuszowice, Cichawa, Liplas, Jaroszówka, Wiatowice, Klęczana, Bilczyce (nowa Wieś) i Wieniec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce po przebadaniu wody w wodociągu zaopatrującego ww. miejscowości wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

WODA DO SPOŻYCIA, KĄPIELI NOWORODKÓW, MYCIA ZĘBÓW, MYCIA OWOCÓW I WARZYW SPOŻYWANYCH NA SUROWO ORAZ MYCIA NACZYŃ NADAJE SIĘ TYLKO PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU (MINIMUM PRZEZ 2 MINUTY) I POZOSTAWIENIU DO OSTUDZENIA BEZ GWAŁTOWNEGO SCHŁODZENIA.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane przez Ministra Zdrowia.  

Kolejna próbka wody do badania zostanie pobrana w poniedziałek, a wyniki będą znane najwcześniej po 72 godzinach.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content