Kolejne jednostki OSP z dotacjami na remonty i doposażenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Winiarach jako jedyna z OSP z terenu gminy Gdów oraz jedna z czterech jednostek OSP z terenu powiatu Wielickiego otrzyma dofinansowanie na remonty remiz oraz ich doposażenie. W tym roku strażacy z Winiar otrzymali dofinansowanie w kwocie 26 433,00 zł na remont i modernizacje remizy.
W tym roku dofinansowanie otrzyma 88 jednostek OSP oraz Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z 27 gmin województwa małopolskiego. Na ten cel przekazano ponad 1,1 mln zł, a środki pochodzą z dwóch konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski – „Małopolskie Remizy 2016” oraz „Bezpieczna Małopolska 2016”. W 2016 roku z budżetu województwa małopolskiego do OSP ma trafić blisko 3,4 mln złotych.
Dodatkowo przedstawiciele 24 gmin z terenu województwa, w tym Gmina Gdów otrzymała dotację w ramach konkursu ,,Bezpieczna Małopolska 2016″. Wartość przyznanych dofinansować to blisko 385 tysięcy złotych. Środki pozwolą na zakup sprzętu niezbędnego do ratownia życia i zdrowia ludzi. W tym roku pieniądze trafią do OSP w Nieznanowicach w kwocie 5 265,00 zł

Konkurs „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskiego ogłasza od 2009 r. W jego ramach małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na realizację prac budowlano-remontowych w remizach OSP. Od 2013 r. jest on realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który współfinansuje prace z zakresu m.in. termomodernizacji, wymiany okien oraz drzwi, czy inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. „Małopolskie Remizy” to autorski i unikatowy program w skali całego kraju. Od 2009 r. w jego ramach wyremontowano 657 małopolskich remiz strażackich za blisko 24 mln zł. W 2016 r. kolejne 2,6 mln zł trafi do 88 gmin.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” gminy mogą z kolei starać się o środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostkom OSP Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych (Grup Ratownictwa Specjalistycznego), które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo–ratownicze. W tym roku konkurs ogłoszony został po raz drugi. W ramach I edycji pomoc finansową – ponad 450 tys. zł – otrzymało w sumie 49 gmin. Pozwoliło to na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie 111 jednostek OSP z całej Małopolski. W obecnej edycji zarząd województwa zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej – prawie 800 tys. zł – 149 jednostkom OSP, w tym trzem Grupom Poszukiwawczo-Ratowniczym pracującym z psami poszukiwawczymi. Łącznie wsparcie obejmie OSP z 56 małopolskich gmin.

[Not a valid template]

źródło: UMWM

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content